PRIVACY VERKLARING

Website Tempoguard

Dit is de privacyverklaring van Tempoguard  (Upta techniek bv. ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20087382) ,inzake de website tempoguard.nl Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking via onze website(s) alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.
Tempoguard Respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacy verklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Tempoguard U dient zich ervan bewust te zijn dat Tempoguard niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor diensten van Tempoguard, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Tempoguard en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.
Uw persoonsgegevens kunnen ook door Tempoguard worden gebruikt om u te informeren over onze producten en diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Dit gebeurt middels het afgeven van een schriftelijke opdracht voor het leveren van diensten of materialen.
U kunt het ontvangen van Tempoguard mailing ten allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode of door middel van aangeven via een e-mail.
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Tempoguard Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Tempoguard.
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels een email of per post.

Bewaartermijn
Tempoguard bewaart u gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies
Deze website maakt alleen gebruik van cookies voor Google Analytics. Hiervoor is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Geen gegevens hiervan worden gedeeld en ip-adressen worden gemaskeerd.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Tempoguard. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.